KADIN BARO BAŞKANLARI SAKARTYA TOPLANTISI
Tarih: 16.04.2022| Okunma Sayısı: 218

KADIN BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
Kadına karşı şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve ayrımcılığın bir sonucu ve insan hakkı ihlalidir.
Ülkemizde Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadının ;eşit yurttaşlık hakkının temini ile başta aile hayatı olmak üzere sosyal ,siyasal ve ekonomik hayatta kısacası toplumsal yaşamdaki yeri güçlendirilmiş, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi yasal zemine oturtulmaya çalışılmıştır.
Dünyadaki kadın hakları hareketleriyle koordineli bir şekilde ülkemizde de kadın ve erkeğin yasalar önünde eğitim, iş, aile ve toplumsal hayatta eşit bireyler olarak yaşaması için pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Ayrıca Devletimiz bu amaca yönelik olarak pek çok uluslararası sözleşmeye de imzacı olmuştur. Bu alanda kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan en önemli sözleşmeler;Birleşmiş Milletler düzeyindeki dokuz temel insan hakları sözleşmesinden biri olan “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW) ile hukuka aykırı bir şekilde çekilme kararı alınan ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” diğer adıyla ‘’İstanbul Sözleşmesi’’ dir.
Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kadına karşı şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
Devletin görevi bireylerin hak ve özgürlüklerini , korumak, eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak şiddetsiz bir ortam ve yaşam hakkı sağlamaktır.
Ülkemizde artık sistemli bir hale gelen kadın cinayetleri karşısında Devletimize bu yöndeki görev ve sorumluluklarını hatırlatıyor,başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere hiçbir yasal kazanımdan vazgeçilmemesini talep ediyoruz.
Kadına karşı ayrımcılık ve şiddet, Devletin tüm mekanizmalarıyla birlikte ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde ve kararlı mücadelesi ile ortadan kaldırılabilir.
16.04.20220 tarihinde Sakarya Barosu ev sahipliğinde bir araya Kadın Baro Başkanları olarak ; artarak devam eden kadın cinayetlerine, şiddete ve her türlü ayrımcılığa son vermek için mücadele kararligimizi yineliyor, toplum paydaşlarını da bu konuda sorumluluk almaya davet ediyoruz.
Biz kadınlar!
Ayrıcalık değil Eşitlik,
Öncelik değil Liyakat,
Himaye değil Özgürlük
Ölmek değil Yaşamak
İSTİYORUZ.
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hicran Kandemir
Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan
Bilecik Barosu Başkanı Av. Av. Halime Aynur
Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir
Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun
Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran
Sinop Barosu Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş
Trabzon Barosu Başkanı Av. Duygu Keleş Aydın
Yalova Barosu Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş

01.06.2023
AV. AYLA VARAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.