AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ VE CMK ÜCRET TARİFELERİ GÜNCELLENMELİDİR
BASINA VE KAMUOYUNA
Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri ve CMK ücret tarifeleri Güncellenmelidir