AVUKAT PROSEDÜRÜN BİR PARÇASI DEĞİLDİR
BASINA VE KAMUOYUNA
Avukat prosedürün bir parçası değil yargının asli ve kurucu unsuru olan bağımsız savunmanın temsilcisidir!