AVUKAT, EKONOMİK KRİZİN SORUMLUSU DEĞİL MÜVEKKİLİNİN HAKLARININ SAVUNUCUSUDUR

25.03.2023 tarihinde, Kocaeli Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ahmet Alkan, 2019 yılından bu yana takip ettiği icra dosyasının borçlusunun silahlı saldırısına maruz kalmış ve yaralanmıştır.

Avukata yönelen saldırının ekonomik kriz ile açıklanması mümkün olmayıp; bu tür saldırıların hak arama özgürlüğüne yöneltildiğinin herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. Dozu her geçen gün artan fiziki şiddetin ve saldırıların sistematik hale gelmesinin, cezasızlık anlayışının sonucu olduğu açıktır. Bu sebeple başta savcılık makamı olmak üzere tüm yargısal mercileri, saldırıyı münferit görmeyerek etkin bir soruşturma yürütmeye ve meslektaşımızı korumak üzere halen firari olan saldırgan hakkında tüm tedbirleri caydırıcı şekilde kullanmaya davet ediyoruz.

Meslektaşımıza ve Kocaeli Barosuna geçmiş olsun dileklerimizi bildirir, Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi olarak hukuksal süreci sonuna kadar takip edeceğimizi, mesleğimize yönelen her saldırıda olduğu gibi sürecin her aşamasında meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyu bilgisine saygı ile sunarız.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ